Friskare dricksvatten

12 september 2017

Visste du att AU Larsson har bra produkter även för hemmet?

Behöver du ett friskare och bättre dricksvatten så finns Water Treatment System från Amway. Det är ett vattenreningsystem som kan reducera över 160 förorenande ämnen, varav fler än 145 som är potentiellt hälsofarliga. Du kopplar bara in behållaren under diskbänken och blir av med många gifter som finns i vårt dricksvatten. 

AU Larsson har också tvättmedel, renföringsartiklar och köksredskap i sortimentet. Kontakta oss gärna för mer information eller läs mer här.